Generalforsamling Vojens floorball forening 26/02-2019 kl. 19.00

8 personer var til stede inkl. dirigenten og en del af bestyrelsen.
Bestyrelsesformand Jesper Honnens bød velkommen.

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Sanne Lassen, der blev valgt. Dirigenten takkede for valget og konstaterede generalforsamlingens lovlighed. Britta Simonsen blev udpeget som referent til generalforsamlingen.

2. Formandens beretning
Floorballforeningen blev en selvstændig forening for ca. 1 år siden, efter at have været en del af bordtennisforeningen. Der er kommet et børnehold op at stå, på 9 børn, som Mille Stockfish er blevet træner for. Det unge floorballhold, som består af ca. 10 unge, bliver trænet af Amalie Uhrenholt. Herrehold 6-8 mand, står holdleder Søren lyder Nielsen for, tidligere Jesper Honnens. Dameholdet bestående af 12 kvinder, står holdleder Britta Simonsen for. Så lagde formanden fokus på, at markedsføre sig i forhold til, at få flere mænd til herreholdet. DGI ville hjælpe floorballforeningen med, at få markedsført sig til herrerne. I 2018 var 38 medlemmer i alt, inkl. bestyrelsen.
Formandens beretning blev godkendt.

3. Kassereren fremlægger regnskab
Regnskabet for 2018 forlagde kassere Britta Simonsen, hun gennemgik tallene for 2018 og forslag til buget for 2019.
Regnskabet blev godkendt.

4. Behandling af indkommende forslag
Der var ingen indkommende forslag.

5. Orientering om kontingent
Kontingent er for børn og unge under 18 år – 200 kr. årligt.
Voksne (senior) er 200 kr. halvårligt.
(Betaling 15. september og 15. januar)
Det er muligt for spillere at betale 40 kr. pr. gang, for dem der kun kan deltage engang i mellem. (Betaling sker samme træningsaften).
Fremadrettet KUN 2 prøvetræning. Dvs. at man som nyankommet kan benytte sig af 2 prøvetræning, derefter er der betaling.
Medlemmer og personer der tidligere har benyttet sig af 1 prøvetræning, har ikke nogen nye prøve træning.

6. Vedtægtsændringer
Bestyrelsen foreslog at man sidder der i 2 år, fremfor et år. Det blev enstemmigt godtaget.
Formand og sekretær bliver valgt i ulige år
Kassere bliver valgt i lige år.
Suppleanten sidder i 1 år.

7. Valg af bestyrelse
Jesper Honnens modtog ikke genvalg.
Ind kom Sanne Lassen.
Britta Simonsen og Christina Simonsen modtog genvalg og bliver i bestyrelsen.
Suppleanten i bestyrelsen blev Mille Stockfish

8. Valg af revisor.
Valg af revisor blev Heidi Larsen.
Suppleant til revisor blev
1. Amalie Uhrenholt
2. Mille Stockfish

9. Evt.
Amalie Uhrenholt og Mille Stockfish stopper som træner ved sæson afslutning.
Der blev informeret om, at man skal være 18 år for, at træne med dame og herre senior.
(Alex har dispensation til at træne med herrerne)

Mvh. Bestyrelsen

Konstituering efter generalforsamling blev:
Formand – Britta Simonsen
Kassere – Christina Simonsen
Sekretær – Sanne Lassen
Revisor – Heidi Larsen