Generalforsamling

VOJENS FLOORBALL 

Indkalder herved til ordinær 

Generalforsamling 

 

Som afholdes mandag. 26 feb. 2024 kl. 18.00 

 

I forhallen ved aulaen på Bregnbjergskolen (0-6 klasse) Unionvej 4, 6500 Vojens 

   

    Med følgende dagsorden iflg. Vedtægterne: 

 

Dagsorden: 

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed.
  3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab.
  4. Behandling af indkommende forslag.

    (forslag skal være formanden i hænde, senest 10 dage før årsmødet. Dvs. 16 feb. 2024  på mail; vojensfloorball@gmail.com )

  1. Orientering om kontingent og buget.
  2. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

     Formand: Britta Simonsen (Er ikke på valg) 

     Kasser: Christina Simonsen (Modtager genvalg) 

     Sekretær: Marianne Jansen (Er ikke på valg) 

     Suppleanter i bestyrelse: 

  1. Valg af revisor og revisorsuppleant.

     Revisor: 

     Revisor suppleant: 

  1. Evt.

 

M.V.H. 

Bestyrelsen.