GENERALFORSAMLING

  VOJENS FLOORBALL

Indkalder herved til ordinær

GENERALFORSAMLING

Som afholdes mandag d. 21 februar 2022 kl. 18.00

I forhallen ved aulaen på Bregnbjergskolen (0-6 klasse) Unionvej 4, 6500 Vojens

Med følgende dagsorden iflg. vedtægterne:

Dagsorden.

 

 

 

       Valg af dirigent

  1. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed
  2. Fremlægge og godkendelse af revideret årsregnskab
  3. Behandling af Indkommende forslag (Forslag skal være formanden i hænde, senest 10 dage før årsmødet, dvs. senest d. 11 feb. 2020 på mail;   Vojensfloorball@gmail.com )
  4. Orientering om kontingent og buget
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Formand: Britta Simonsen (Er ikke på valg)

Kassere: Christina Simonsen (Modtager genvalg)

Sekretær: Sanne Petersen (Er ikke på valg)

Suppleant i bestyrelsen: Marianne Jansen (Modtager genvalg)

 

  1. Valg af revisor og revisorsuppleant (Vælges hvert år)

Revisor: Heidi Larsen (Modtager ikke genvalg)

Suppleant til Revisor:

  1. Evt.

Mvh. Bestyrelsen